USLOVI UPISA


• Pravo upisa imaju sva zainteresovana lica

• Upis se obavlja posle podnošenja prijave

• Za upis 6 meseci edukacije do 30. juna 2019. odobravamo popust od 10% na celokupnu uplatu

• Broj polaznika je ograničen

• Cena 6 meseci edukacije (septembar - mart): 2100€ - Upisnina - 300€ + 6 mesečnih rata po 300€

• Cena intenzivne tromesečne obuke (mart - maj): 1600€ - Upisnina - 400€ + 3 mesečne rate po 400€

POTREBNA DOKUMENTA


• Dokaz o završenom srednjoškolskom obrazovanju
• Izvod iz matične knjige rođenih
• Jedna fotografija

PRIJAVA: